Neodpovídá komínový průduch platným předpisům nebo parametrům nového spotřebiče? Přecházíte na jiný druh paliva? Má Váš komín špatný tah? Cítíte zápach spalin v místnosti? Proniká kondenzát do stěn komínového tělesa? Moderní kotle by ve starším jednovrstvém komíně bez vhodné vložky mohly způsobit závažný problém.  Palivo v nich hoří efektivněji a komínem odcházejí chladnější spaliny, které mohou v neprohřátém komíně kondenzovat. Dehtové skvrny viditelné na omítce starších komínů jsou známkou nežádoucího průniku spalin. Vhodnou volbou je frézování a vložkování Vašeho stávajícího komínového tělesa.

Zajistíme prohlídku komína odborně způsobilou osobou, která posoudí technický stav stávajícího  komína a určí vhodný průměr a materiál komínové vložky. Podmínkou rekonstrukce komína je dostatečná velikost komínového průduchu, protože vložkováním se průduch zmenší.

Kompletní rekonstrukce komína

Frézováním komína Vám pomocí řetízků frézy šetrně zvětšíme komínový otvor. Délka řetízků určuje průměr frézovaného komínového průduchu. Před frézováním zakryjeme všechny otvory do komína. Prach, který zůstane uvnitř komína, vybereme komínovými dvířky, případně odsajeme. Nemusíte se tak  obávat nepořádku ve Vaší domácnosti. Frézováním komína jsme schopni odebrat až jednu třetinu síly stěny komína. Vyhnete se tak cenově nákladnému a nekomfortnímu bourání komína.

Po vyfrézování je třeba komín vyvložkovat, aby nedocházelo k průniku spalin stěnou zděného komína. Pracujeme s nejnovějšími materiály a moderními  technologiemi. Při určení vhodného materiálu pro komínovou vložku zohledňujeme vysoké nároky moderních spotřebičů na efektivní odtah spalin a vlastnosti jako pevnost v tlaku, nenasákavost, objemová hmotnost a  odolnost vůči vlhkosti. Dalšími parametry jsou odolnost vůči spalinám, kyselinám a v neposlední řadě plynotěsnost. Vložky se se vkládají z vrchu do otvoru v komíně a postupně se spouští až do místa připojení spotřebiče.

Komínové vložky

Existují tři základní typy komínových  vložek – nerezové. keramické a plastové .

Vložky z nerezové oceli jsou nejčastěji používaným materiálem z důvodu vysoké životnosti a univerzálnosti. Hodí se pro všechny druhy  paliv. Velkou výhodou je široký sortiment, k dispozici jsou v různých velikostech a tloušťkách. Lze je vést pod různým úhlem. Jsou dražší než vložky keramické.

Keramické vložky se vyznačují vysokou životností. Hodí se pro všechny druhy paliv. Vynikají  vysokou odolností proti vyhoření a prohoření. Nevýhodou je jen menší výběr průměrů. Spalinovou cestu není možno uhýbat.

Plastové komínové vložky  lze použít pouze pro vložkování komínů, které jsou určeny pro plynové kondenzační systémy s nízkou teplotou spalin. Výhodou je snadná manipulace, dlouhá životnost a nízká tepelná vodivost

Věřte profíkům přes komíny

Frézování a vložkování  komína je efektivní, šetrné a cenově dostupné řešení, při kterém prodloužíme životnost Vašeho stávajícího komínového tělesa až o 30 let. V souladu s Vyhláškou 34/2016 Sb o  čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Vám v zákonných lhůtách provedeme kontrolu a čištění komína.

Bezpečnost a zdraví Vás a Vašich blízkých je naším cílem.