Čištění a kontrola komínu

Nově nabízíme při podpisu smlouvy na 5 let velmi výhodnou cenu 799 Kč za 1 komín. Každý rok se Vám sami ozveme, že je čas kontrolu a čištění provést a pošleme k Vám dle dohodnutého termínu našeho kominíka.

Standardní cena za kontrolu a čištění 1 komínu/spalinové cesty je 999 Kč.

Každá další spalinová cesta v místě kontroly 499 Kč.

Čištění spalinové cesty/komínu

Spalinová cesta je systém zajišťující bezpečný odvod spalin do volného ovzduší od spalinového hrdla spotřebiče po ústí komínu. Na základě Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty ze dne 22. ledna 2016 se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátu.

Kontrolu spalinové cesty provádí způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Na základě této kontroly se posuzuje bezpečné umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv. Dále se posuzuje komín především z hlediska požární bezpečnosti, zajištění volného a bezpečného přístupu k vymetacím a čistícím místům, požární bezpečnost stavby a stavebně technický stav.

 

Výkon připojeného spotřebiče palivČinnostPalivo
tuhékapalnéplynné
celoroční provozsezónní provoz
do 50kW včetněČištění spalinové cesty/komínu3x2x3x1x
Kontrola spalinové cesty/komínu1x1x1x
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu1x1x1x
od 50kWKontrola a čištění spalinových cest2x1x1x
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu2x1x1x
Čištění spotřebiče paliv2xnejméně podle návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

  1. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami čištění spotřebiče na pevná paliva.
  2. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
  3. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
  4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
  5. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
  6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontroluje a čistí spalinové cesty nejméně jedenkrát za rok.

Máte zájem o čištění a kontrolu spalinových cest?

    Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí pro ni Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.